Privacybeleid

Download hier het document over privacy en gegevensbescherming:

Download

1. inleiding
Tradeway BV wil u de best mogelijke koop- en klantervaring bieden. Om dit te bereiken,
wij moeten uw koopgewoonten begrijpen, zodat wij u een uitzonderlijke en gepersonaliseerde dienst kunnen leveren
speciaal voor jou. Daarbij is en blijft uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke informatie
zijn uiterst belangrijk voor ons en zullen dat altijd blijven. Daarom zijn wij transparant over hoe en waarom wij uw persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, delen en gebruiken.
en waarom wij uw persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, delen en gebruiken - en een overzicht geven van de controles en instellingen die voor u beschikbaar zijn wanneer en hoe u uw informatie deelt.
beschikbaar voor u wanneer en hoe u ervoor kiest uw persoonlijke informatie te delen. Dit is ons doel en dit privacybeleid
("Privacykennisgeving") wordt hieronder nader toegelicht wat wij precies bedoelen.

2 Over deze privacyverklaring
Dit privacybeleid legt de essentiële details uit betreffende uw relatie met
Tradeway BV met betrekking tot persoonlijke gegevens. Het privacybeleid is van toepassing op
alle diensten van Tradeway BV en alle daarmee verbonden diensten (bijv.
Vervoer, Textielafwerking en Import). Van tijd tot tijd kunnen wij nieuwe diensten ontwikkelen
of aanvullende diensten aanbieden. Indien de invoering van deze nieuwe of aanvullende diensten leidt tot
de manier veranderen waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen of verwerken, zullen wij u meer informatie verstrekken.
proces, zullen wij u meer gedetailleerde informatie en aanvullende regels of richtlijnen verstrekken.
Tenzij anders vermeld, zullen deze nieuwe of aanvullende diensten, wanneer wij ze invoeren, onderworpen zijn aan,
aan dit privacybeleid.

1. ervoor te zorgen dat u begrijpt welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, en waarom wij die verzamelen
verzamelen, de redenen waarom we ze verzamelen en gebruiken, en met wie we ze delen;

2. uitleggen hoe wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt, gebruiken om u te voorzien van de
de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, te gebruiken om u de best mogelijke boodschappenservice te bieden.
en
3. uw rechten en keuzes uit te leggen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken.
die wij van u verzamelen en verwerken, en hoe wij uw privacy zullen beschermen.
uw privacy te beschermen.

Wij hopen dat deze privacyverklaring u zal helpen onze verplichtingen tegenover u in verband met uw privacy te begrijpen.
aan u met betrekking tot uw privacy. Voor informatie over hoe u
contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen hebt, ga dan naar het gedeelte 'Contact opnemen'.
ga dan naar "Contact met ons opnemen" sectie 13.

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit privacybeleid, vergeet dan niet dat het onze verantwoordelijkheid is om uw privacy te beschermen.
vergeet niet dat het onze verantwoordelijkheid is om u te voorzien van de goederen of diensten die u nodig hebt
op het tijdstip en in de kwaliteit die u wenst. De gegevens die in deze
helpt ons om dit doel voor u te bereiken.
Uw keuze is om bij ons te winkelen.

3. uw rechten, uw keuze en uw beslissing
U weet wellicht dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming of "GDPR", personen
Individuele personen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. In de mate dat
niet beperkt door de toepasselijke wetgeving, hebben personen de volgende rechten.
:
1 Recht op toegang - het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij over u verwerken
die wij over u verwerken en om informatie daarover te vragen;

2 Recht om verwerking te beperken - het recht om te verzoeken dat wij tijdelijk of permanent
de verwerking van al uw persoonsgegevens of een deel daarvan tijdelijk of definitief stop te zetten; en
of een deel van uw persoonlijke gegevens;

3 Recht van verzet -.
3.1 het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons op grond van,
redenen die verband houden met uw specifieke situatie; 3.2 het recht om bezwaar te maken
uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing; het recht op gegevensoverdraagbaarheid - 3.1 het recht om op elk moment een kopie van uw persoonsgegevens te krijgen
het recht om een kopie van uw persoonsgegevens in elektronisch formaat te vragen, en het recht om die persoonsgegevens te gebruiken in dienst van een derde partij.
gegevens voor gebruik in een dienst van iemand anders; en het recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming te worden onderworpen - het recht om uw persoonsgegevens te laten verwerken voor direct-marketingdoeleinden
Onderwerp zijn van geautomatiseerde besluitvorming - het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming is gebaseerd,
met inbegrip van profilering, voor zover het besluit een rechtsgevolg voor u zou hebben of een vergelijkbaar significant effect op u zou hebben
een even groot negatief effect zou hebben.

Voor meer informatie over uw rechten onder de GDPR zoals hierboven beschreven en de
en de controles die wij de klanten van Tradeway BV met betrekking tot deze rechten bieden.
kunt u vinden in de rubriek "Uw rechten". Als u vragen heeft over uw
privacy, uw rechten, of over hoe u deze kunt uitoefenen, kunt u contact opnemen met
onze functionaris voor gegevensbescherming